skip to Main Content

Als programma manager Vitale Vakantie Parken Coevorden heb ik ProV Advies & Ontwikkeling gevraagd om het onderwerp verevening van de meerwaarde bij het omzetten van de bestemming van vakantiewoning naar woonhuis uit te werken. Er moest kennis over dit best complexe onderwerp worden bijeengebracht, een toepassing worden uitgewerkt voor Coevorden binnen afspraken die pasten binnen het Drents model, een raadsbesluit worden voorbereid en de kennis en werkwijze moesten worden geborgd binnen de interne organisatie van de gemeente. Herman Groeneveld heeft dit geweldig gedaan. Hij maakt de strategische afwegingen en brengt de dilemma’s in de toepassing naar voren. Daarbij geeft hij alternatieven en kan knopen doorhakken. En .. hij is een goede verbinder in de interne organisatie.

Programmamanger Vitale Vakantieparken Gemeente Coevorden

Back To Top