skip to Main Content

Diensten

 • Proces- projectmanagement gebiedsontwikkeling
 • Begeleiden en coördineren van ruimtelijke plannen
 • Interim-management en advies
 • Adviseur particulieren of MKB

Proces- en projectmanagement

Of het nu gaat om de realisatie van woningbouwprojecten, de herstructurering van een winkelcentrum, herbestemming van erfgoed of het begeleiden van politiek bestuurlijk gevoelig projecten. Ik heb een ruime ervaring opgebouwd als projectmanager. Dit in verschillende rollen. Vanuit gemeentelijke grondexploitaties, faciliterend, of in publiek private samenwerking. Hierbij begeleid ik plannen van initiatief tot oplevering inclusief de bijbehorende beslisdocumenten en contractvorming, ben ik gesprekspartner voor ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en externe partijen, verantwoordelijk voor de projectbeheersing, inclusief risicomanagement, stakeholdermanagement en participatie.

Een greep uit de projecten waarvoor ik verantwoordelijk ben (geweest):

 • Afronding herstructurering winkelcentrum Eglantier in Apeldoorn
 • Implementatie erfgoedfonds Apeldoorn
 • Verplaatsing Manege in Beekbergen
 • Herontwikkeling voormalig zendstation Radio Kootwijk
 • Herontwikkeling Martinuskerk Losser
 • Verplaatsing Aldi-supermarkt Overdinkel
 • Procesbegeleiding Kerkenvisie Enschede
 • Realisatie medisch centrum Lonneker
 • Procesbegeleiding cultuurhistorische waardenkaart Enschede
 • Procesbegeleiding terrassenvisie Stadserf Enschede

Begeleiden en coördineren van ruimtelijke procedures

Het opstellen, in procedure brengen en over de eindstreep trekken van ruimtelijke plannen kan uiterst complex zijn. Tegengestelde belangen, een veelvoud aan ingewikkelde onderzoeken, mogelijke planschade, jurisprudentie. Op dit speelveld beschik ik over ruime ervaring. Of het nu gaat om het zelf opstellen van gebiedsbestemmingsplannen, postzegelplannen of ruimtelijke onderbouwingen. Ook met het aansturen en coördineren van externe bureaus heb ik ruime ervaring. Mocht het bovendien onontkoombaar zijn dat er geprocedeerd moet worden bij rechtbank of Raad van State dan is dit geen enkel probleem.

Een greep uit de bestemmingsplannen waarvoor ik verantwoordelijk ben geweest:

 • Beekbergen en Lieren
 • (Rijks)beschermde gezichten De Parken en de Indische Buurt in Apeldoorn
 • De Lutte
 • Veegplan Buitengebied Losser 2020

Interim-management en advies

Mijn kennis en ervaring, ook buiten het fysieke domein, zet ik graag in als interim teammanager binnen het ruimtelijke domein, bij voorkeur aan de hand van een concrete (verander)opdracht. Ik heb een enthousiasmerende en coachende stijl van leidinggeven maar pleeg uiteraard interventies wanneer de situatie daarom vraagt. Ook als organisatieadviseur heb ik de nodige ervaring opgebouwd. Zowel binnen het ruimtelijke domein als daarbuiten.

Een greep uit de opdrachten die ik heb gedaan:

 • Interim-manager trainees gemeente Apeldoorn
 • Bestuursadviseur MT Ruimtelijke Leefomgeving Apeldoorn (130 fte) en sparringpartner eenheidsmanager
 • Kader voor verevening vakantieparken Coevorden

Adviseur particulieren of MKB

U hebt een idee of wilt uitbreiden met uw bedrijf maar dit vraagt om aanpassing van het bestemmingsplan? U heeft geen idee hoe dit aan te pakken, of dit kans van slagen heeft of wilt hier gewoon in worden ontzorgd? Samen brengen we in kaart wat de wensen zijn. Op basis daarvan maak ik een inschatting van de haalbaarheid. Zijn er belemmeringen te verwachten, waar liggen kansen? Zo nodig verzorg ik het vervolgtraject bij de gemeente.

ProV advies & ontwikkeling stapt snel en probleemloos in

Maak een afspraak
Back To Top